Prima Pagină
MIHAIL ISPAN este numele meu.

M-am născut și am studiat în România. În urma studiului am obținut diploma de inginer. După studiul universitar am lucrat mai mulți ani ca inginer în România după care m-am stabilit cu domiciliul în Germania. Aici am urmat timp de mai mulți ani cursuri de specializare în informatică. Mi-a plăcut întotdeauna să studiez și să experimentez lucruri noi în mod autodidact. De aceea am avut întotdeauna mai multe preocupări extraprofesionale pe care le-am practicat cu pasiune, printre care sportul, pictura și studiul mai multor discipline de natură științifică. De peste douăzeci de ani mă ocup cu practicarea spiritualității și de cinci ani mă ocup și cu scrisul. 


Pagina pe care îmi public lucrările mele am denumit-o „Foc în Agora”.

FOC ÎN AGORA pentru că public idei ce sunt incendiare chiar şi într-o Agora, adică într-un loc unde se vorbeşte cu adevărat liber.

FOC ÎN AGORA pentru că ardem ideile vechi pentru a face loc celor noi.

După un incendiu în pădure rămân doar mineralele ce îmbogăţesc pământul şi îl pregătesc pentru o vegetaţie nouă. Arborii, ramurile şi vegetaţia putredă este arsă şi transformată în îngrăşământ natural ce creşte fertilitatea pământului. Lumina poate pătrunde mai bine acum chiar şi în locurile ce fuseseră prea umbroase. Aşa şi aici. Ardem prejudecăţile, ideile inoculate în mod explicit sau subliminal de alţii dar şi obişnuinţele, pentru a face loc luminii interioare ce va ajuta la naşterea unor idei noi, unor idei mai puternice şi mai viabile.

FOC ÎN AGORA deoarece aici voi publica idei mai puţin obişnuite şi anume pentru cei care vor să gândească liber, pentru cei ce nu mai vor să ţină cont de cunoştintele ce le-au fost inoculate de către învăţători, profesori, lideri religioşi, politicieni şi alte grupuri de influenţă, a se citi manipulare voită sau mai puţin voită, ale societăţii. Nu mă voi crampona în detalii ce duc de multe ori în nisipuri mişcătoare şi la simţământul că te învârţi în jurul cozii, ci voi pune accent pe privirea de ansamblu şi pe modalitatea de găsire a soluţiilor sau a descrierii soluţiei.


©2018

NOUTATE

SECRET LINGVISTIC : Sunetul „ɨ”

În acest videoclip îți voi destăinui cel mai mare secret lingvistic. Acest secret este încă neștiut până acum(23.10.2021), nici chiar de către cei mai mari lingviști ai lumii.

Pe scurt spus, acest secret sună așa: Sunetul notat în Alfabetul Fonetic Internațional(AFI) cu litera „ɨ” și în alfabetul limbii române cu litera „î” este cel mai important sunet căci fără el nu ar exista comunicare vocală. Altfel spus, fără acest sunet nu ar exista vorbire.


SENTINȚE SENZAȚIONALE


Tribunalul Districtual din Weilheim, Bavaria Superioară, Germania
Decizie din data: 13.04.2021

În Bavaria Superioară există pentru școlari obligația atât de a purta mască pe timpul cursului și în afara cursului cât și cea de a păstra așa-numita distanță socială. Aceste obligații rezultă din Legea de Prevenire a Infecțiilor și a ordonanței Covid 19 elaborată de autoritățile bavareze. Legea de Prevenire a Infecțiilor și ordonanțele Covid 19 au fost emise în scopul de a reduce sau a elimina așa-numita epidemie de anvergură națională. Părinții unui școlar a depus o plângere la tribunal împotriva obligației de a purta mască și de a păstra așa-numita distanță socială în școală.

Tribunalul Districtual din Weilheim, Departamentul Familial, a elaborat în procedură de urgență decizia din data de 13.04.2021. Această decizie are numărul de înregistrare: 2 F 192/21 și a fost publicată în internet. Ea este bazată pe o expertiză medicală și a fost declarată ca fiind inatacabilă. În această decizie se dispune următoarele:

. conducerea școlii trebuie să renunțe la impunerea măștii pentru școlarul în cauză.
. îi este interzisă conducerii școlii să trateze școlarul în mod discriminatoriu, spre exemplu prin izolarea școlarului de colegii săi sau să-l elimine din curs sau locul său să fie prevăzut cu echipamente speciale.
. această decizie trebuie aplicată imediat în practică.

În rândurile următoare voi descrie în mod succint argumentele judecătoarei. Masca produce următoarele efecte adverse: dureri de cap, probleme de concentrare, atacuri de panică, crampe, tulburări de conștiință, somnolență, dispnee, amețeală, sincopă și greață. Masca mai produce așa-numitul simptom numit „gura măștii” care produce la rândul său carii, halenă și infecții ale gingiei. La copiii mici, purtarea măștii poate conduce la deformarea pavilionului urechii. În interiorul măștii se adună virusuri, bacterii și alte microorganisme. În plus, el devine cald și umed ceea ce favorizează înmulțirea virusurilor, bacteriilor și altor microorganisme care sunt inspirate și provoacă infecții pe suprafața de față acoperită de mască dar și infecții ale aparatului respirator. Substanțele toxice din mască și cele ce se adună pe mască pot să devină și ele dăunătoare sănătății copilului.

Purtarea măștii provoacă reacții adverse inclusiv la nivelul psihic, emoțional, empatic și social deoarece masca restricționează comunicarea non-verbală căci copilul nu mai poate distinge mimica partenerului său de discuție. Frica și tristețea se pot citi în ochi, în timp ce bucuria se citește din mimica din jurul gurii. Lipsa mimicii este un obstacol în interpretarea emoțiilor. Copilul interpretează bucuria unui partener cu mască sub formă de scepticism.

Nu există studii științifice care să arate faptul că măștile ar reduce riscul de infectare. Dimpotrivă, există studii științifice care arată faptul că riscul de infectare în cazul purtării măștii este mai mare decât cel în cazul nepurtării ei. Studiile ce dovedesc faptul că masca ar reduce infectarea sunt studii abstracte bazate numai pe modele matematice și nu pe experimente concrete. Evenimentele din ultimul timp au infirmat studiile bazate pe modele matematice. De aceea aceste studii nu pot fi luate în serios. Există nenumărate exemple concrete care arată în mod neîndoielnic faptul că masca nu protejează împotriva infectării, ci dimpotrivă ea favorizează infectarea. Spre exemplu în țări în care masca a fost impusă în mod sever, precum Spania, rata infectărilor a crescut, în timp ce în țări în care nu a existat obligația de a purta mască, precum în Suedia, rata infectărilor este mult mai mică.

Dosar Nr.: 2 F 192/21Curtea de Apel din Lisabona, Portugalia
Decizie din data: 11.11.2020

Pe insula São Miguel, Portugalia, se aflau patru turiști germani. Departamentul Regional al Sănătății din São Miguel a hotărât ca acei turiști să fie testați cu testul PCR pentru a se constata dacă sunt infectați cu așa-numitul Covid-19. Ei au fost testați. Unul dintre teste a fost pozitiv. Datorită testului pozitiv, Departamentul Regional al Sănătății din São Miguel a decis faptul că unul dintre turiști este infectat cu Covid-19 și a ordonat punerea celor patru turiști în carantină. Cei patru turiști au depus o cerere Habeas-Corpus la Tribunalul Regional din Azore. Cererea Habeas-Corpus este o modalitate de adresare prin care se cere unui tribunal să examineze dacă detenția unui prizonier este legală. Tribunalul Regional din Azore a dispus eliberarea imediată a turiștilor din carantină. Departamentul Sănătății a depus recurs la Curtea de Apel din Lisabona.

Curtea de Apel din Lisabona a respins recursul Departamentului din São Miguel și a dispus eliberarea turiștilor. Decizia Curții de Apel din Lisabona are următorul număr de înregistrare: 1783/20.7T8PDL.L1 și este publicată în internet. Curtea de Apel a menționat în decizia sa faptul că nu se poate depune un recurs împotriva unei decizii în care se dispune eliberarea imediată a persoanelor. În plus, Departamentul Regional nu deține autoritatea și nici legitimitatea necesară pentru a dispune restricția libertății. Numai justiția are acest drept.

Pe mai departe, Curtea de Apel a menționat faptul că o diagnoză medicală este o acțiune medicală pe care numai medicul are autoritatea de a o executa și pentru care numai medicul este deplin responsabil. Nicio altă persoană sau instituție, nici chiar departamentele guvernamentale și nici tribunalele, nu dețin o astfel de autoritate. Nu este sarcina Departamentului Regional de Sănătate de a declara bolnav sau contagios pe cineva. Numai un medic poate face acest lucru. Nimeni nu are dreptul, pe decret sau prin lege, să declare bolnav sau contagios pe cineva. Nu există acest drept nici chiar în cazul unui rezultat automat sau administrativ al vreunui test de laborator care ar indica vreo posibilă boală sau contagiozitate.

Dovezile științifice din prezent arată faptul că testul RT-PCR nu este capabil de a constata în mod neîndoielnic dacă un rezultat pozitiv înseamnă într-adevăr o infecție. La un test PCR cu un număr de cicluri amplificatoare de 35, așa cum este cazul în majoritatea laboratoarelor din S.U.A. și din Europa, probabilitatea ca un test pozitiv să însemne o infecție este mai mică de 3%. Probabilitaea ca un test să fie fals pozitiv este de 97% sau mai mare.

Dosar Nr.: 1783/20.7T8PDL.L1Tribunalul Districtual din Weimar, Turingia, Germania
Decizie din data: 08.04.2021

Autoritățile din Turingia au impus prin ordonanța din data de 31.03.2021 ca în grădinițe, în școli și în alte astfel de instituții copiii, școlarii și tinerii să poată fi obligați să poartă mască medicală și să păstreze așa-numita distanță socială. O mamă a doi copii a depus o cerere pe data de 13.03.2021 la Tribunalul Districtual din Weimar pentru deschiderea unui proces în vederea protejării copiilor. Mama celor doi copii a rugat judecătorul ca ordonanța să fie declarată a fi ilegală printr-o procedură de urgență și să declare că Legea de Prevenire a Infecțiilor este lovită de nulitate absolută.

Judecătorul a împărțit cererea mamei în două părți rezultând astfel două cereri și două proceduri judiciare. Prima procedură a fost inițiată sub forma procedurii de urgență și tratează ordonanța. Aceasta a primit următorul număr de înregistrare: 9 F 148/21. A doua procedură a fost clasificată ca fiind o acțiune pe fond și tratează cererea de nulitate a legii. Aceasta a primit următorul număr de înregistrare: 9 F 147/21. Judecătorul are dreptul de a decide asupra constituționalității sau a neconstituționalității ordonaței, însă constituționalitatea sau neconstituționalitatea legii poate fi decisă numai de Curtea Constituțională Federală. Judecătorul a elaborat o decizie în cadrul primei proceduri, iar în cadrul celei de-a doua proceduri a trimis o cerere la Curtea Constituțională Federală în vederea deschiderii unei procedurii judiciare care să trateze acțiunea pe fond.

Judecătorul a elaborat decizia sa pe data de 08.04.2021. Această decizie are 178 pagini. În următoarele rânduri îți ofer elementele principale ale acestei decizii. Prin această decizie se interzice atât conducerii instituțiilor de învățământ și a celor de educație cât și cadrelor didactice să recomande și să impună copiilor și tinerilor:

. purtarea vreunei măști.
. păstrarea așa-zisei distanțe sociale.
. participarea la teste de constatare a virusului SARS-CoV-2.

În plus, conducerea acestor intituții trebuie să ofere posibilitatea copiilor și tinerilor de a participa la cursurile din clasă.

În următoarele rânduri voi oferi baza argumentativă oferită în această decizie care reiese din trei expertize extrem de bine elaborate realizate de trei specialiști din domenii medicale diferite.

Purtarea de mască și păstrarea așa-zisei distanțe sociale dăunează copiilor în mod psihic, pedagogic și psiho-social fără ca acestea să aibă vreo utilitate. Din expertiza prezentată în această decizie de medicii specialiști de notorietate, care se bazează pe datele oferite de Institutul Robert Koch, testul PCR și testul rapid nu sunt capabile să constate vreo infecție cauzată de virusul SARS-CoV-2. Institutul Robert Koch (Robert-Koch-Institut = RKI) este instituția principală a guvernului federal ce acționează în domeniul urmăriri așa-numitei epidemii de anvergură națională. RKI este condus de Prof. Dr. Lothar H. Wieler care este specializat în epizootie. Epizootia se mai numește și molimă în rândul animalelor. Din expertiza prezentată în decizie, bazată pe datele oferite de RKI, rezultă faptul că dintr-o sută de oameni testați cu testul PCR și care au fost constatați a fi pozitivi numai două rezultate sunt corecte. Din expertiză mai rezultă faptul că 100.000 de copii trebuie să poarte mască timp de o săptămână și să aibă parte de reacții adverse numai pentru a împiedica o singură infecție pe săptămână.

Dosar Nr.: 9 F 148/21Înalta Curte Administrativă din Lüneburg, Saxonia Inferioară, Germania
Decizie din data: 06.04.2021

Al 13-lea Senat de la Înalta Curte Administrativă din Lüneburg a declarat restricția de circulație nocturnă ca fiind ilegală.

Autoritățile Regiunii Hanovra au luat decizia ca începând cu data de 31. Martie 2021 circulația nocturnă dintre orele 22 și 5 să fie riguros restricționată. Această decizie a fost o măsură prin care se dorea combaterea evenimentelor epidemice ce ar fi avut loc în contextul așa-numitei epidemii de anvergură națională. Ea a fost atacată la Tribunalul Aministrativ din Hanovra. Tribunalul Administrativ din Hanovra a decis prin sentința din data de 02. Aprilie 2021 că restricția de circulație nocturnă este ilegală, însă a permis calea de atac. Această sentință are următorul număr de înregistrare: 15 B 2883/21. Autoritățile Regiunii Hanovra au atacat sentința la Înalta Curte Administrativă din Lüneburg. Al 13-lea Senat de la Înalta Curte Administrativă din Lüneburg a confirmat pe data de 06.04.2021 decizia Tribunalului Administrativ din Hanovra printr-o hotărâre de urgență și a declarat restricția de circulație nocturnă ca fiind ilegală. Sentința dată de Înalta Curte Administrativă din Lüneburg are următorul număr de înregistrare: 13 ME 166/21 și este inatacabilă. Ea a fost publicată în internet.

Senatul a motivat decizia sa prin faptul că această măsură încalcă principiul proporționalității.

Principiul proporționalității este următorul: „Principiile de drept, Libertățile și Interesele litigioase se află într-o proporție adecvată numai dacă Principiile de drept, Libertățile și Interesele ce trebuie prezervate sunt preponderente celor sacrificate.” Principiul proporționalității afirmă faptul că orice măsură ce interferează cu drepturile fundamentale trebuie să urmărească un țel legitim, să fie adecvată, necesară și proporțională în sensul strict al cuvântului. O măsură care nu respectă aceste cerințe este ilegală.

Autoritățile din Hanovra și-au argumentat măsura lor prin faptul că ea ar putea reduce cazurile de infectare. Senatul nu a acceptat această argumentație deoarece, după un an de evenimente pandemice, există documente și statistici ce ar fi putut luate în considerație în loc ca măsura să se sprijine doar pe o suspiciune.

Autoritățile din Hanovra au abrogat imediat restricția de circulație nocturnă.

Dosar Nr.: 13 ME 166/21Tribunalul Administrativ din Viena, Austria
Decizie din data: 24.03.2021

Poliția districtuală din Austria a interzis adunarea ce trebuia să aibă loc pe data de 31.01.2021. Autoritățile și-au întemeiat decizia pe faptul că în cadrul unei adunări se poate să aibă loc evenimente epidemice ce ar agrava epidemia de anvergură națională din Austria. Organizatorul a depus plângere la tribunal împotriva interzicerii acelei adunări.

Pe data de 24.03.2021, Tribunalul Administrativ din Viena a elaborat sentința cu numărul de înregistrare: VGW-103/048/3227/2021-2. Această sentință a fost publicată în internet. Prin această sentință, judecătorul a declarat că interzicerea adunării a fost ilegală. El a argumentat prin faptul că testul PCR și cel antigen nu pot detecta vreo infecție sau vreo boală. Însuși inventatorul testului PCR, biologul american Kary Banks Mullis, a avertizat împotriva folosirii frauduloase a testului PCR deoarece acest test nu poate dovedi existența vreunui virus capabil de multiplicare, ci numai cea a unui genotip. Genotipul este compoziția totală sau parțială a unei celule. În conformitate cu definiția WHO ( = Organizația Mondială a Sănătății) a bolii și cu legile austriece numai diagnosticul clinic elaborat de un medic este o dovadă a vreunei îmbolnăviri și nu rezultatul vreunui test. În consecință, cei testați pozitiv nu pot fi declarați a fi infestați sau bolnavi și deci nu există vreo dovadă a vreunei epidemii de anvergură națională.

Datorită neexistenței vreunei dovezi științifice a epidemiei de anvergură națională declarată de politicieni, libertatea de întrunire și asociere, care este o libertate constituțională, nu poate fi îngrădită. Politicienii nu pot îngrădi o libertate constituțională aducând un motiv potențial probabil bazat pe afirmații neștiințifice.

Dosar Nr.: VGW-103/048/3227/2021-2Tribunalul Districtual din Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Germania
Decizie din data: 29.01.2021

În orașul german Ludwigsburg din landul Baden-Württemberg, un bărbat a fost amendat contravențional de poliție pe data de 20.05.2020 deoarece se afla în spațiul public, fără a păstra distanța socială, cu alți doi bărbați ce aparțineau altor gospodării. În Baden-Württemberg există o ordonanță care prevede faptul că persoanele ce aparțin de gospodării diferite trebuie să se afle la o distanță de cel puțin 1,5 metri unul de celălalt. Această distanță este numită „distanță socială” și face parte din măsurile de prevenire a așa-zisei epidemii de Covid-19, numită și pandemie. Bărbatul a contestat amenda la tribunalul landului. Tribunalul a decis asupra cazului pe data de 29.01.2021. Această decizie judecătorească are numărul de înregistrare: 7 OWi 170 Js 112950/20 și este publicată în internet. Ea a devenit definitivă deoarece părțile implicate au fost de acord cu ea. În următoarele rânduri voi reda pe scurt și pe înțelesul tuturor elementele principale ale acestei decizii.

Articolul 100 din Legea Fundamentală a Germaniei prevede faptul că numai Parlamentul Federal și cel al Landului pot emite legi. Ordonața respectivă a fost emisă de puterea executivă a landului și deci nu are putere de lege. De aceea, judecătorii landului au dreptul de a decide asupra constituționalității sau a neconstituționalității ordonanțelor. Judecătoarea a decis că ordonanța este neconstituțională și a declarat-o nulă și neavenită.

Judecătoarea și-a argumentat decizia sa prin faptul că ordonanța nu a fost verificată de vreun parlament, a depășit atribuțiile executivului și a încălcat principiul certitudinii. Acest tip de ordonanțe îngrădesc drepturi fundamentale în domenii sensibile pe o durată imprevizibilă ceea ce face ca ele să trebuiască a fi supuse unui control parlamentar. Deoarece această ordonanță nu a fost verificată de vreun parlament, punerea ei în aplicare depășește atribuțiile executivului. Principiul certitudinii prevede faptul că în stat trebuie să există un cadru reglementoriu de natură stabilă și sigură pentru cetățeni. Principiul certitudinii este încălcat deoarece ordonațele Covid-19 se succed și se schimbă cu o rapiditate foarte mare și deci nu mai există un cadrul reglementoriu de natură stabilă și sigură pentru cetățeni. Aceste ordonațe se succed și se schimbă cu o rapiditate atât de mare încât funcționarii statului, spre exemplu polițiștii, au nevoie de mult timp și multă răbdare pentru a fi la curent cu ele ceea ce face ca foarte mulți polițiști să nu le cunoască. În plus, distanța socială nu poate fi impusă prin legi sau ordonanțe deoarece există situații, spre exemplu trecerea oamenilor prin coridoare înguste, în care ea nu poate fi păstrată.

Amendarea contravențională a bărbatului a fost respinsă.

Dosar Nr.: 7 OWi 170 Js 112950/20Tribunalul Districtual din Weimar, Turingia, Germania
Decizie din data: 11.01.2021

În orașul german Weimar din landul Turingia, un bărbat a fost amendat de poliție pe data de 24.04.2020 pentru faptul că și-a sărbătorit ziua de naștere împreună cu alți 7 oameni. În Weimar există ordonanța care prevede faptul că oamenii dintr-o gospodărie se pot întâlni doar cu un om dintr-o altă gospodărie. Această ordonanță face parte din măsurile de prevenire a așa-zisei epidemii de Covid-19, numită și pandemie. Cei 8 aparțineau de 7 gospodării diferite.

Sărbătoritul a contestat amenda la tribunalul din Weimar. Pe data de 11.01.2021, el a primit decizia tribunalului. Această decizie are următorul număr de înregistrare: 11.01.2021 - 6 OWi - 523 Js 202518/20 și este publicată în internet. În această decizie se precizează într-un mod foarte clar și detaliat faptul că în Germania, în anii 2020 și 2021, nu a existat absolut nicio epidemie de anvergură națională, că nu a existat niciun exces de mortalitate, că nu a existat nicio supraaglomerare a spitalelor și că virusul Covid are o letalitate comparabilă cu cea a unei gripe obișnuite.

În această decizie, ordonanța cu pricina a fost declarată a fi neconstituțională și ilegală.

Amendarea bărbatului a fost respinsă.

Dosar Nr.: 6 OWi - 523 Js 202518/20


CANAL YOUTUBECĂRȚI DIGITALE


1. DUMNEZEU : Conştiinţa Infinitului: Parola: 999
2. FERMA AUTARHICĂ : Celula stem a societății: Parola: ferma
3. ARTA SUPRAVIEȚUIRII : Înapoi la mama natură: Parola: arta
4. DEMOCRAȚIA : Revoluție în sistem
5. SPARTACUS : Tracul care a îngenuncheat Roma


6. VENITUL DE BAZĂ : Drept universal şi social al omului
7. MARELE CRASH : Dezastrul care ne va elibera din sclavie: Parola: crash
8. ENERGIA LIBERĂ : Secret cosmic suprimat de elitele mondiale: Parola: tesla
9. AUTOVINDECAREA : Medicul din tine: Parola: medic
10. AVENTURA EROULUI LEGENDAR : Ciclul evoluției umane: Parola: erou


11. MINIARTICOLE INCENDIARE: De Mihail Ispan: Parola: mi
12. POEZII MINUNATE: De Mihail Ispan: Parola: mi
13. ADEVĂRURI DESPRE SĂNĂTATE: De Mihail Ispan: Parola: mi
14. FOC ÎN AGORA: De Mihail Ispan: Parola: mi
15. SCENE FIRBINȚI: Scenete și schițe: Parola: mi


16. PĂMÂNTUL PLAT, IMOBIL ȘI INFINIT: Teritoriul Libertății: Parola: plat
17. ETEROPIA MAGICĂ: Dincolo de margini: Parola: miLucrările din colecţia „Foc în Agora” sunt creații originale proprii. Ele conţin informaţii valoroase, ilustraţii, schiţe, diagrame şi tabele. Lucrările ce conțin informații științifice sunt de natură spirituală și de natură academică. Toate explicațiile din aceste lucrări au fost formulate în mod științific, coerent și inteligibil. În plus, în aceste lucrări se află metodele experimentale prin care te poți convinge în regie proprie de faptul că afirmațiile mele sunt 100% corecte.

Cărțile digitale sunt gratuite, se pot citi online și se pot descărca pentru a putea fi citite offline sau pentru a fi tipărite. Pentru citirea acestor cărți ai nevoie de programul gratuit Adobe Reader. Programul Adobe Reader îl poți descărca din internet și îl poți instala pe computerul tău. Aceste cărți sunt protejate de o parolă. Parola se află întotdeauna pe prima pagină și pe pagina cărții. Cărțile ce conțin parolă sunt finalizate, pot fi citite, descărcate și tipărite. Cărțile ce nu conțin parolă sunt în curs de editare. Cărțile digitale conțin drept de tipărire la rezoluție maximă. Cu puțin efort le poți tipări. Cărțile tipărite produse de tine în regie proprie le poți vinde fără a oferi ceva autorului.

Aceste lucrări sunt neprețuite. Neprețuit înseamnă fără de preț. Ele nu au preț deoarece sunt atât de valoroase încât nu există destui bani în această lume cu care să se poată cumpăra. Ofer aceste lucrări în dar tuturor oamenilor din iubire necondiționată, nemărginită și eternă!

Lucrările digitale din colecția „Foc în Agora” sunt create pentru a fi folosite exclusiv în scopuri nobile și se pot distribui numai în mod gratuit și în mod autentic, deci nemanipulate în vreun fel.

Mulțumesc pentru înțelegere!


Știința Spirituală: Regina tuturor științelor


ADEVĂRUL SUPREM : Sursa energetică a existenței

ADEVĂRUL SUPREM : Farul Călăuzitor

ADEVĂRUL : Entitate energetică

LIBERTATEA : Cea mai mare valoare

LEGILE DIVINE : Singurele legi valabile în UniversLEGEA META A MORALITĂȚII : Nu fura !!!

IUBIREA SUPREMĂ : Ţinta existenţei noastre

IUBIREA : Cea mai mare putere

IUBIREA : Sentimentul magic

ÎNŢELEPCIUNEA : Inteligenţa naturală din noiMEDITAŢIA LUMINII : Panaceu al bolilor psiho-somatice

GLANDA PINEALĂ ȘI CEA PITUITARĂ: Ochiul Magic

TRUP, SPIRIT şi SUFLET: Trinitatea din noi

FIINȚA UMANĂ: Ființă trihotomică

TRUPUL UMAN: Costum cosmic de percepţie a vibraţiilor din univers

CORPUL EXTINS: Parte a ființei umane

CONȘTIINȚA: Știința care unește

SINCRONICITATEA UNIVERSULUI: Trăiește în eternitate


Tematici Economice


BANII FIDUCIARI : Bilete de afirmare și confirmare a unor datorii inventate și inexistente

BANII ȘI APA : Similarități și diferență

ÎMPRUMUTUL BANCAR : Fraudă economică

AURUL : Metal fără valoare intrinsecă

SOCIETATEA NATURALĂ : Societate funcțională, eficientă și echitabilăMUNCA PE BANI : Corupţie generalizată

CONCURENŢA : Iluzie şi dezbinare

ABUNDENŢA ȘI GRATUITATEA : Cel mai util adevăr

GRATUITATEA : Caracteristică intrinsecă a cosmosului

ADEVĂR ETERN : Mărfurile și serviciile se pot crea numai în mod gratuit


Despre România


MIHAI EMINESCU : Taina stelei ce-a murit

MARDUK : Comandantul anunnakian din Carpați

VLAD DRAGONUL : Apărătorul Creştinătăţii


Demascarea Științifismului


PĂMÂNTUL PLAT, IMOBIL ȘI INFINIT: Teritoriul libertății

PĂMÂNTUL PLAT, IMOBIL ȘI INFINIT: Perspectiva

PĂMÂNTUL PLAT, IMOBIL ȘI INFINIT: Misterele Lunii

CUPOLA APARENTĂ: Iluzia închisorii

APARIȚIA VIEȚII ÎN UNIVERS: Enigma vieții

CICLUL COSMIC AL TIMPULUI: Spirala evoluției

DOMESTICIREA PLANTELOR ȘI ANIMALELOR: Inginerie genetică superavansată

MATEMATICA SCOLASTICĂ: Instrument de calcul

GÂNDIREA MATEMATICĂ: Proces de robotizare

POLITIZAREA GRAMATICII: Metodă de tensionare a societății

BIG-BANG-ul: Paradigma problematică a modelului cosmologic


Auto-Vindecarea


ELIMINAREA EXCESULUI DE CERUMEN: Proceduri naturale, eficiente și sigure

AUTOREGENERAREA TRUPULUI: Capacitate de autovindecare a trupului

AUTOMASAJUL: Terapie magică de vindecare

ÎMPĂMÂNTAREA: Terapie naturală

RĂCEALA: Cea mai frecventă boală a omuluiDIABETUL MELLITUS: Sindrom curabil

VIAȚA FĂRĂ TIROIDĂ

MIGRENE ȘI DURERI DE CAP

ALOPECIA AREATA

TOATE ANIMALELE SUNT FIINȚE CURATE: Ele nu sunt cauza vreunei boli

ARMA SECRETĂ A IMPERIULUI: Otrava


Supermatrixul Saturnian


SUPERMATRIXUL SATURNIAN: Temnița carmică a ființei umane

FORŢA SUPERINTELIGENTĂ ŞI MALEFICĂ: Stăpâna lumii

SISTEMUL SOCIAL: Piramida fără vârf

SISTEMELE ŞI TEHNOLOGIILE: Rezultat al intervenţiei, nu al evoluţiei

TEORIA CONSPIRAŢIEI: Găluşca pe care nu trebuie să o înghiţi


Matrixul Terestru


MATRIXUL TERESTRU: Temnița planetară a umanității

FIINȚA UMANĂ: Ființă suverană, morală și trihotomică

PERSOANA LEGALĂ: Masca ființei umane

CESTUI QUE ACT 1666: Corporația fiduciară

FIDUCIA ȘI TRUSTUL: Contract și Proprietate

UNAM SANCTAM: Bula lui Papa Bonifaciu VIII

FIINȚA UMANĂ: Ființă Suverană

REMEDIUL I: Prezentarea ființei umane

REMEDIUL II: Afidavit de suveranitate

REMEDIUL III: Mandat de împuternicire

RECUPERAREA SUVERANITĂȚII: Proiect strategic


Articole Diverse


EDUCAŢIE ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT: Piloni ai democraţiei

LEX DIVINA, LEX NATURALIS, LEX HUMANA: Legile care acţionează asupra noastră


Întrebări și Răspunsuri


ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI: Aurul și cartofii

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI: Firmele mici și mijlocii

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI: Imaginația

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI: Meditația

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI: Hipnoza regresivă

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI: Referitor la CIPN

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI: Mii de mulțumiri